Get Adobe Flash player
Hotarari CL Septembrie 2018
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (hcl 44.pdf)Hotarare 44[privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata bugetului local de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de contribuabili ...]1785 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 53.pdf)Hotarare 53[privind ocuparea temporara a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al Comunei Tarcau]475 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 52.pdf)Hotarare 52[privind alegerea presedintelui de sedinta]311 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 51.pdf)Hotarare 51[privind validarea mandatului unui consilier local si de modificare a componentei unei comisii de specialitate a consiliului local ]527 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 50.pdf)Hotarare 50[privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Gherghelas Iosif, ca urmare a decesului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local ]395 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 49.pdf)Hotarare 49[pentru aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018]2522 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 48.pdf)Hotarare 48[privind modificarea si completarea HCL 21/2018 privind modificarea articolului 4 din Anexa la HCL 10/2015 - Procedura de stabilire, incasare si control a taxei de utilizarec a infrastructurii locale, precum si de sanctionare a contribuabililor ... ]500 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 47.pdf)Hotarare 47[pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 19/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2019 ]16763 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 46.pdf)Hotarare 46[privind aprobarea actualizarii listei de prioritati cu solicitantii de locuinte destinate inchirierii in blocul A.N.L.]615 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 45.pdf)Hotarare 45[privind aprobaea transformarii a doua posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului ca urmare a sustinere a examenului de promovare in grad profesional de catre doi functionari publici]1935 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 43.pdf)Hotarare 43[privind aprobarea documentatiei tehnice faza proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie pentru obiectivul de investitie Reabilitare si modernizare Scoala Straja comuna Tarcau judetul Neamt ]472 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 583387