Get Adobe Flash player
Hotarari CL Octombrie 2015
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (hcl 69_2015.pdf)Hotarare 69[privind aprobarea aderarii Comunei Tarcau la Asociatia Sanatatea Vaii Muntelui Bicaz, in calitate de membru activ in cadrul asociatiei]862 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 68_2015.pdf)Hotarare 68[privind modificarea si completarea inventarului terenurilor care fac parte din domeniului privat al comunei]1714 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 67_2015.pdf)Hotarare 67[privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tarcau in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale "Iulia Halaucescu"]741 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 66_2015 fara anexa.pdf)Hotarare 66[privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona 4, Judetul Neamt]174 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 65_2015 fara anexa.pdf)Hotarare 65[privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt]123 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 64_2015.pdf)Hotarare 64[privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt]6699 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 63_2015 redus.pdf)Hotarare 63[privind delegarea gestiunii seryiciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Companiii Judeteana APA SERV S.A.]25240 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 62_2015.pdf)Hotarare 62[privind actualizarea datelor de identificare a unor suprafete in inventar si de aprobare a vanzarii prin licitatie publica a uneia dintre suprafete]25506 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 61_2015.pdf)Hotarare 61[privind validarea mandatului unui consilier local si de modificare a componentei unei comisii de specialitate a consiliului local]1317 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 60_2015.pdf)Hotarare 60[privind validarea mandatului unui consilier local si de modificare a componentei unei comisii de specialitate a consiliului local]1331 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 59_2015.pdf)Hotarare 59[prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului unui consilier Iocal si se declari vacant locul ocupat de acesta in cadruI consiliului local]720 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 577535