Get Adobe Flash player
Hotarari CL Noiembrie 2017
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (hcl 74_2017.pdf)Hotarare 74[privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tarcau, judetul Neamt si pentru serviciile subordonate fara personaritate juridica]4896 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 73_2017.pdf)Hotarare 73[privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza proiect tehnic pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare si modernizare Camin cultural, sat Tarcau, comuna Tarcaiu, judelul Neumt']815 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 72_2017.pdf)Hotarare 72[privind aprobarea documentatiei tehnico economice, faza documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie "Reabilitare si modernizare Scoala Straja, comuna Tarcau jud. Neamt"]859 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 71_2017.pdf)Hotarare 71[privind emiterea acordului pentru ocuparea definitiva si temporara a unor suprafete din domeniul public al comunei Tarcau in vederea executarii unor lucrari de construire a unei retele de energie electrica]3577 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 70_2017.pdf)Hotarare 70[privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2017]20432 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 69_2017.pdf)Hotarare 69[privind cesionarea unor contracte de inchiriere]2198 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 68_2017.pdf)Hotarare 68[privind actualizarea contractelor de inchiriere si concesiune aflate in derulare ca urmare a efectuarii masuratorilor cadastrale a acestor terenuri]828 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 67_2017.pdf)Hotarare 67[privind anularea unor creante fiscale]864 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 66_2017.pdf)Hotarare 66[privind validarea mandatului unui consilier local si de modificare a componentei unei comisii de specialitate a consiliului local]1289 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 65_2017.PDF)HOTARARE 65[pentru aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2017]4976 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 577473