Get Adobe Flash player
Hotarari CL Noiembrie 2015
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (hcl 77_2015.pdf)Hotarare 77[pentru modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Tarcau nr, 2 din 31.10.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantirii proiectului ,,Sistem de Management Integrat]5963 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 76_2015.pdf)Hotarare 76[privind emiterea acordului petrtru ocuparea definitiva si temporara a unor suprafete din domeniul public al cornunei Tarcau in vederea executdrii unor lucrari de reabilitare a unei retele de energie electrica]2910 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 75_2015.pdf)Hotarare 75[privind emiterea acordului petrtru ocuparea definitiva si temporara a unor suprafete din domeniul public al cornunei Tarcau in vederea executdrii unor lucrari de reabilitare a unei retele de energie electrica]1541 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 74_2015.pdf)Hotarare 74[privind implementarea proiectului Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera cu statie de epurure satele Tarcau si Straja, comuna Tarcau, judetul Neamt]2694 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 73_2015.pdf)Hotarare 73[de aprobare a vinzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren]19725 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 72_2015.pdf)Hotarare 72[privind implementarea proiectului Reabilitare si modernizare caminul cultural, sat Tarcau, comuna Tarcau, judetul Neamt]1744 Kb
Download-ează acest fișier (hcl  71_2015.pdf)Hotarare 71[privind aprobarea documentaliei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investie Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare menajeria cu statie de epurare satele Turcau si Straja, comuna Tarcau]876 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 70_2015.PDF)Hotarare 70[privind aprobarea rectificarii bugetului local general pentru anul 2015]22540 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 577476