Get Adobe Flash player
Hotarari CL Martie 2018
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (HCL 16.pdf)Hotarare 16[privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 52 din 28.11.2003 privind aprobarea inventarului terenurilor care fac parte din domeniul privat al Comunei Tarcau]3901 Kb
Download-ează acest fișier (HCL 15.pdf)Hotarare 15[privind alegerea presedintelui de sedinta]290 Kb
Download-ează acest fișier (HCL 14.pdf)Hotarare 14[privind aprobarea REGULAMENTULUI CADRU de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala]5017 Kb
Download-ează acest fișier (HCL 13.pdf)Hotarare 13[privind aprobarea schemei de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilorde intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, ....]5761 Kb
Download-ează acest fișier (HCL 12.pdf)Hotarare 12[privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 8 din 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitie : Gradinita cu program normal ...]2616 Kb
Download-ează acest fișier (HCL 11.pdf)Hotarare 11[privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Localnr. 6 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului local an 2018]786 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 583397