Get Adobe Flash player
Hotarari CL Martie 2015
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (hcl 20_20151.pdf)Hotarare[privind aprobarea listei de repartizare a apartamentelor disponibile din Blocul ANL Crivaia]229 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 19_20151.pdf)Hotarare[privind alegerea presedintelui de sedinta]86 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 18_20151.pdf)Hotarare[privind moclificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"]673 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 17_20151.pdf)Hotarare[privind aprobarea planurui urbanistic zonal "Infiintare unitate de productie elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii si prelucrare artizanala a lemnului"]7838 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 16_20151.pdf)Hotarare[privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Gradinita cu program normal, localitatea Tarcau, comuna Tarcau, judetul Neamt"]5468 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 15_20151.pdf)Hotarare[privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Tarcau]1081 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 14_20151.pdf)Hotarare[privind transmiterea unei autospeciale in administrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta]122 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 13_20151.pdf)Hotarare[privind aprobarea scoaterii din functiune si a casarii unei autospeciale]131 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 12_20151.pdf)Hotarare[privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice fara personalitate juridica subordonate]1894 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 11_20151.pdf)Hotarare[privind aprobarea rectificarii bugetului local general pentru anul 2015]9350 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 577525