Get Adobe Flash player
Horatari CL Iulie 2016
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (hcl 46_2016.pdf)Hotarare 46[privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tarcau pentru anul 2016]3256 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 45_2016.pdf)Hotarare 45[privind aprobarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a detaliilor de execulie pentru obiectivul de investilie ,,Gradinita cu program normal, localitatea Tarcau, comuna Tarcau, judetul Neamt"]876 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 44_2016.pdf)Hotarare 44[privind implementarea proiectului ,Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare menajere cu statie de epurare satele Tarcau si Straja, comuna Tarcau, judetul Neamt]2780 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 43_2016.pdf)Hotarare 43[privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,infiintare sistem cle alimentare cu apa potabila si canalizare menajere cu statie de epurare satele Tarcau si Straja, comuna Tarcau]918 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 42_2016.pdf)Hotarare 42[privind validarea mandatului unui consilier local si de modificare a componentei unei comisii de specialitate a consiliului local]890 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 41_2016.pdf)Hotarare 41[privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui consilier local]768 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 40_2016.PDF)Hotarare 40[pentru aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2016]2232 Kb
Download-ează acest fișier (hc 39_2016.pdf)Hotarare 39[privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate]1116 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 38_2016.pdf)Hotarare 38[privind alegerea viceprimarului]557 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 37_2016.pdf)Hotarare 37[privind alegerea presedintelui de sedinta]532 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 36_2016.pdf)Hotarare 36[privind constatarea consiliului ca legal constituit]573 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 35_2016.pdf)Hotarare 35[privind validarea mandatelor consilierilor locali]1176 Kb
Download-ează acest fișier (PV sedinta comisie validare constituire cl.pdf)Proces Verbal[Comisia de validare a Consiliului Local Tarcau]1840 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 577491