Get Adobe Flash player
Hotarari CL Ianuarie 2019
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (hcl 15.pdf)Hotarare 15[privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul delegat comunei Tarcau pentru anul 2018]568 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 14.pdf)Hotarare 14[privind aprobarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 18 din 18.04.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice.... pentru proiectul Dezv, modernizarea si dotarea infrastructurii operationale din cadrul Scolii Gimnaziale Iulia Halaucescu]959 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 13.pdf)Hotarare 13[privind instituirea taxei de salubritate aferenta anului 2019]2057 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 12.pdf)Hotarare 12[privind vanzarea directa a unui lot de teren]752 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 11.pdf)Hotarare 11[privind aprobarea extinderii retelei de energie electrica pentru racordarea locuintelor persoanelor din sat Brates - zona Maierus]390 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 10.pdf)Hotarare 10[prvind atribuirea unui lot de teren in baza Legii 15/2003]604 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 9.pdf)Hotarare 9[privind actualizarea si completarea HCL nr. 16 din 30.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarcau]492 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 8.pdf)Hotarare 8[pentru actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor]400 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 7.pdf)Hotarare 7[privind aprobarea planului de lucrari si de acivitati de interes local care se vor realiza, in anul 2019, cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social]409 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 6.pdf)Hotarare 6[privind aprobarea REGULAMENTULUI CADRU de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala, organizat la nivelul Primariei Comunei Tarcau, pentru anul 2019]419 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 5.pdf)Hotarare 5[privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE SI FINANTATE DIN BUGETUL COMUNEI TARCAU PENTRU ANUL 2019]484 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 4.pdf)Hotarare 4[privind modificarea si completarea HCL nr. 01 din 14.01.2019, privind acordarea unui mandat special reprezentantului specialal comunei Tarcau sa voteze -pentru - sau -impotriva- in Adunarea Generala a Asociatiilor a A.D.I. AQUA Neamt in numele si pe seama]687 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 3.pdf)Hotarare 03[privind indreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL nr. 67 din 21.12.2018]739 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 02.pdf)Hotarare 02[privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor legate de proiect Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii operationale din cadrul Scolii Gimnaziale Iulia Halaucescu - Tarcau]900 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 01.pdf)Hotarare 01[privind acordarea unui mandat special reprezentantului specialal comunei Tarcau sa voteze -pentru - sau -impotriva- in Adunarea Generala a Asociatiilor a A.D.I. AQUA Neamt in numele si pe seama Consiliului Local al Comunei Tarcau]3194 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 583392