Get Adobe Flash player
Hotarari CL Ianuarie 2016
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (Minuta sedinta 29.01.2016.PDF)Minuta sedinta ordinara[29.01.2016]569 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 7_2016.pdf)Hotarare 7[privind aprobarea planului de lucrari si de activitati de interes local care se vor realiza cu persoane apte de munca beneficiare de ajutor social]447 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 6_2016.pdf)Hotarare 6[privind aprobarea Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea in gestiune delegata si controlul executarii serviciului de transport in regim de taxi pe raza comunei Tarcau]9406 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 5_2016.pdf)Hotarare 5[pentru modificarea si completarea Hotaririi nr. 81/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2016]9369 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 4_2016.pdf)Hotarare 4[privind aprobarea bugetului local al comunei Tarcau pentru anul 2016]6785 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 3_2016.pdf)Hotarare 3[privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitie Gradinita cu program normal localitatea Tarcau , comuna Tarcau judetul Neamt]1187 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 2_2016.pdf)Hotarare 2[privind actualizarea devizului general penlru obiectivul de investitie Modemizare, reabilitare drum comunal DC 135 Tarcau _Cazaci _ Brates _ Schitu Tarcau _ Ardetuta km16+300 - 23+300, Comuna Tarcau judetul Neamt]1158 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 1_2016.pdf)Hotarare 1[privind actualizarea devizului general penlru obiectivul de investitie Modemizare, reabilitare drum comunal DC 135 Tarcau _Cazaci _ Brates _ Schitu Tarcau _ Ardetuta km 0+000 _ 16+300, Comuna Tarcau judetul Neamt]1076 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 577541