Get Adobe Flash player
Hotarari CL Aprilie 2017
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (hcl 27_2017.pdf)Hotarare 27[privind colaborarea cu o persoana juridica in vederea asigurarii unor servicii de specialitate cetatenilor comunei]1083 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 26_2017.pdf)Hotarare 26[privind modificarea si completarea Hotararii nr.64 din 25.11,2016 privind atribuirea siincheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre...]721 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 25_2017.pdf)Hotarare 25[privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ''AQUA NEAMT'']909 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 24_2017.pdf)Hotarare 24[privind transformarea unei functii publice vacante dintr-un nivel inferior intr-un nivel superior]305 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 23_2017.pdf)Hotarare 23[privind cesionarea unui contract de concesiune]442 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 22_2017.pdf)Hotarare 22[privind emiterea acordului pentru ocuparea definitiva a unor suprafete de teren din domeniul public al comunei Tarcau in yederea realizarii obiectivului de investitie ,,Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera cu statie de ep]1323 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 21_2017.pdf)Hotarare 21[privind validarea mandatului unui consilier local si de modificare a componentei unei comisii de specialitate a consiliului local]452 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 20_2017.pdf)Hotarare 20[privind aprobar.ea documentatiei tehnico_economice faza documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie pentru obiectivul rle investitie ,,Construire pod peste raul Bistrita comuna Tarcau judetul Neamt'']23315 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 19_2017.pdf)Hotarare 19[prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului unui consilier local si se declara vacant locul ocupat de acesta in cadrul consiliului local]303 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 588194