Get Adobe Flash player
DISPOZITII PRIMAR 2017
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (210.PDF)DISPOZITIA 210[privind delegarea temporara a atributiilor de secretar al comunei Tarcau]401 Kb
Download-ează acest fișier (disp 205_2017.pdf)DISPOZITIA 205[privind constituirea Comisiilor de concurs pentru concursul organizat in data de 05.01.2018, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Tarcau]757 Kb
Download-ează acest fișier (disp 202_2017.pdf)DISPOZITIA 202[privind efectuarea inventarierii anuale]2161 Kb
Download-ează acest fișier (disp 200_2017.PDF)DISPOZITIA 200[privind transferul in interesul serviciului a functionarul public de conducere Juncu Gheorghe . secretar al comunei Tarcau]605 Kb
Download-ează acest fișier (disp 201_2017.pdf)DISPOZITIA 201[privind desemnarea administratorului de interoperabilitate si utilizatorului pentru accesul si utilizarea sistemului informatic securizat PATRIMVEN.]819 Kb
Download-ează acest fișier (disp 196_2017.pdf)DISPOZITIA 196[privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure oare au depus cerere in perioada 1 octombrie - 20 noiembrre 2017]3984 Kb
Download-ează acest fișier (disp 195_2017.pdf)DISPOZITIA 195[privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar]1430 Kb
Download-ează acest fișier (disp 194_2017.PDF)DISPOZITIA 194[privind incetarea acordarii unei indemnizatii lunare plrintelui unui copil cu handicap]649 Kb
Download-ează acest fișier (disp 193_2017.PDF)DISPOZITIA 193[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]789 Kb
Download-ează acest fișier (disp 192_2017.pdf)DISPOZITIA 192[privind acordarea unui ajutor de urgenta]865 Kb
Download-ează acest fișier (disp 191_2017.pdf)DISPOZITIA 191[privind constituirea la nivel local a grupului de lucru pentru aplicarea prevederilor Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2017/2018)]1271 Kb
Download-ează acest fișier (disp 190_2017.pdf)DISPOZITIA 190[privind acordarea unui ajutor de urgenta]712 Kb
Download-ează acest fișier (disp 185_2017.pdf)DISPOZITIA 185[privind aprobarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei beneficiarilor de ajutor social]2731 Kb
Download-ează acest fișier (disp 180_2017.pdf)DISPOZITIA 180[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]702 Kb
Download-ează acest fișier (disp 179_2017.pdf)DISPOZITIA 179[privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]526 Kb
Download-ează acest fișier (disp 178_2017.pdf)DISPOZITIA 178[privind numirea doamnei Renta Catalina in functia contractuala de executie de referent treapta profesionala ll in cadrul aparatului de specialitate]853 Kb
Download-ează acest fișier (disp 175_2017.pdf)DISPOZITIA 175[privind acordarea unor ajutoare de urgenta]634 Kb
Download-ează acest fișier (disp 174_2017.PDF)DISPOZITIA 174[privind numirea doamnei Cociorva Doinita in functie publica de auditor]4905 Kb
Download-ează acest fișier (disp 169_2017.pdf)DISPOZITIA 169[pentru modificarea Dispozitiei nr. 124/31.07.2017 privind reincadrarea in functie a doamnei Tanase Lucretia]784 Kb
Download-ează acest fișier (disp 168_2017.pdf)DISPOZITIA 168[pentru modificarea Dispozitiei nr. 123/31.07.2011 privind reincadrarea in functie a doamnei Juncu Maria]777 Kb
Download-ează acest fișier (disp 167_2017.pdf)DISPOZITIA 167[pentru modificarea Dispozitiei nr. 122/11.07.2017 privind reincadrarea in functie a doamnei Dumitru Nicoleta]779 Kb
Download-ează acest fișier (disp 166_2017.pdf)DISPOZITIA 166[privind acordarea unui ajutor de urgenta]682 Kb
Download-ează acest fișier (disp 161_2017.pdf)DISPOZITIA 161[privind constiruirea comandamentului local pentru prevenirea si organizarea interventiilor in vederea combaterii poleiului si inzapezirilor pe drumurile publice]692 Kb
Download-ează acest fișier (disp 160_2017.pdf)DISPOZITIA 160[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]426 Kb
Download-ează acest fișier (disp 159_2017.pdf)DISPOZITIA 159[privind acordarea unui ajutor de urgenta]336 Kb
Download-ează acest fișier (disp 158_2017.pdf)DISPOZITIA 158[privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]253 Kb
Download-ează acest fișier (disp 157_2017.pdf)DISPOZITIA 157[privind constituirea Comisiilor de concurs pentru concursul organizat in clata de 29.09.20I7, ora I0.00, la sediul-primariei comunei Tarcau]354 Kb
Download-ează acest fișier (disp 145_2017.pdf)DISPOZITIA 145[privind promovarea in clasa a d-nei Cojocariu Mariana functianar public de executie Compartiment Impozite si Taxe Locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tarcau, judetul Neamt]2246 Kb
Download-ează acest fișier (disp 141_2017.pdf)DISPOZITIA 141[privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta ( C.L.S.U.) al Comunei Tarcau]579 Kb
Download-ează acest fișier (disp 140_2017.PDF)DISPOZITIA 140[privind acordarea unui ajutor de urgenta]323 Kb
Download-ează acest fișier (disp 138_2017.pdf)DISPOZITIA 138[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]278 Kb
Download-ează acest fișier (disp 137_2017.pdf)DISPOZITIA 137[privind constituirea Comisiei pentru probleme de aparare]679 Kb
Download-ează acest fișier (disp 128_2017.pdf)DISPOZITIA 128[privind reincadrarea in functie publica a domnului Ristei Gheorghe]802 Kb
Download-ează acest fișier (disp 127_2017.pdf)DISPOZITIA 127[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Radu Ramona]797 Kb
Download-ează acest fișier (disp 126_2017.pdf)DISPOZITIA 126[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Chirila Simona]797 Kb
Download-ează acest fișier (disp 125_2017.pdf)DISPOZITIA 125[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Sandu Daniela]795 Kb
Download-ează acest fișier (disp 124_2017.pdf)DISPOZITIA 124[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Tanasa Lucretia]800 Kb
Download-ează acest fișier (disp 123_2017.pdf)DISPOZITIA 123[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Juncu Maria]802 Kb
Download-ează acest fișier (disp 122_2017.pdf)DISPOZITIA 122[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Dumitru Nicoleta]799 Kb
Download-ează acest fișier (disp 121_2017.pdf)DISPOZITIA 121[privind reincadrarea in functie publica a domnului Cucu Florinel]800 Kb
Download-ează acest fișier (disp 120_2017.pdf)DISPOZITIA 120[privind reincadrarea in functie publica a domnului Juncu Gheorghe]780 Kb
Download-ează acest fișier (disp 119_2017.pdf)DISPOZITIA 119[privind reincadrarea in functie publica a domnului Pintilie Constantin]797 Kb
Download-ează acest fișier (disp 118_2017.pdf)DISPOZITIA 118[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Zahariea Ana - Liviana]799 Kb
Download-ează acest fișier (disp 117_2017.pdf)DISPOZITIA 117[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Baltag Geanina - Marilena]802 Kb
Download-ează acest fișier (disp 116_2017.pdf)DISPOZITIA 116[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Cirlig Ana Laura]795 Kb
Download-ează acest fișier (disp 115_2017.pdf)DISPOZITIA 115[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Zait Nicoleta]818 Kb
Download-ează acest fișier (disp 114_2017.pdf)DISPOZITIA 114[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Grasu Liliana]797 Kb
Download-ează acest fișier (disp 113_2017.pdf)DISPOZITIA 113[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Munteanu Elena]799 Kb
Download-ează acest fișier (disp 112_2017.pdf)DISPOZITIA 112[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Cojocariu Mariana]796 Kb
Download-ează acest fișier (disp 111_2017.pdf)DISPOZITIA 111[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Vaides Camelia Eugenia]828 Kb
Download-ează acest fișier (disp 110_2017.pdf)DISPOZITIA 110[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Ailincai Dumitra]794 Kb
Download-ează acest fișier (disp 109_2017.pdf)DISPOZITIA 109[privind reincadrarea in functie publica a doamnei Baciu Mioara]821 Kb
Download-ează acest fișier (disp 106_2017.pdf)DISPOZITIA 106[privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor]1609 Kb
Download-ează acest fișier (disp 105_2017.pdf)DISPOZITIA 105[privind constituirea comisiei de receptie care va efectua receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul de investi{ie Refacere corp drum DC 135 pe L=250,00 ml km. 16+750 - 17+000 si refacere imbracaminte din mixtura asfaltica pe DC 135 L=150,00 ml....]892 Kb
Download-ează acest fișier (disp 104_2017.pdf)DISPOZITIA 104[privind aprobarea organizarii examenului de promovare in clasa a unui functionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tarcau, judetul Neamt]1288 Kb
Download-ează acest fișier (disp 103_2017.PDF)DISPOZITIA 103[privind adoptarea unor masuri pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile precum si a proiectelor finantate din fonduri guvernamentale]905 Kb
Download-ează acest fișier (disp 102_2017.pdf)DISPOZITIA 102[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]560 Kb
Download-ează acest fișier (disp 101_2017.pdf)DISPOZITIA 101[privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor]808 Kb
Download-ează acest fișier (disp 99_2017.pdf)DISPOZITIA 99[privind modificarea raporturilor de serviciu ale unui functionar public prin delegarea temporara a unor atributii]568 Kb
Download-ează acest fișier (disp 98_2017.PDF)DISPOZITIA 98[privind incetarea unui contract individual de munca prin acordul partilor]536 Kb
Download-ează acest fișier (disp 90_2017.pdf)DISPOZITIA 90[privind numirea in functie publica de executie de consilier clasa I grad profesional principal a doamnei Zahariea Ana - Liviana]806 Kb
Download-ează acest fișier (disp 89_2017.pdf)DISPOZITIA 89[privind constituirea comisiei de receptie care va efectua receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie '' Modernizare DC 135 Tarcau-Cazaci-Brates-Schitu Tarcau-Ardeluta km 0+000 - 16+300"]801 Kb
Download-ează acest fișier (disp 88_2017.PDF)DISPOZITIA 88[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]518 Kb
Download-ează acest fișier (disp 85_2017.pdf)DISPOZITIA 85[privind abrogarea dispozitiei nr. 77 din 25.05.2017]633 Kb
Download-ează acest fișier (disp 84_2017.pdf)DISPOZITIA 84[privind acordarea unui ajutor de urgenta]648 Kb
Download-ează acest fișier (disp 83_2017.pdf)DISPOZITIA 83[privind constituirea Comisiei de concurs si Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 23 iunie 2017]311 Kb
Download-ează acest fișier (disp 78_2017.pdf)DISPOZITIA 78[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]435 Kb
Download-ează acest fișier (disp 77_2017.pdf)DISPOZITIA 77[privind angajarea pe perioada determinata a doamnei Sangiu Georgeta in func(ia de referent]1875 Kb
Download-ează acest fișier (disp 76_2017.pdf)DISPOZITIA 76[privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu a doamnei Sangiu Georgeta, ca urmare indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare]534 Kb
Download-ează acest fișier (disp 67_2017.pdf)DISPOZITIA 67[privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]210 Kb
Download-ează acest fișier (disp 65_2017.pdf)DISPOZITIA 65[privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,,Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera cu stalie de epurare satele Tarcau si Straja, comuna Tarcau, judetul Neamt"]4657 Kb
Download-ează acest fișier (disp 64_2017.pdf)DISPOZITIA 64[privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare si modernizare camin cultural, sat Tarcau, comuna Tarcau, judetul Neamwt"]4535 Kb
Download-ează acest fișier (disp 63_2017.pdf)DISPOZITIA 63[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]313 Kb
Download-ează acest fișier (disp 52_2017.PDF)DISPOZITIA 52[privind transferul in interesul serviciului al functionarului public de executie Iauta Petronela - consilier grad profesional asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tarcau, judetul Neamt]1014 Kb
Download-ează acest fișier (disp 51_2017.PDF)DISPOZITIA 51[privind rectificarea unui act de stare civila]373 Kb
Download-ează acest fișier (disp 50_2017.pdf)DISPOZITIA 50[privind constituirea Comisiei de Disciplina a functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului]6842 Kb
Download-ează acest fișier (disp 49_2017.pdf)DISPOZITIA 49[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]270 Kb
Download-ează acest fișier (disp 36_2017.pdf)DISPOZITIA 36[privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]708 Kb
Download-ează acest fișier (disp 26_2017.pdf)DISPOZITIA 26[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]584 Kb
Download-ează acest fișier (disp 24_2017.pdf)DISPOZITIA 24[privind aprobarea ,,Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2017"]3662 Kb
Download-ează acest fișier (disp 23_2017.pdf)DISPOZITIA 23[privind demararea procedurii de constituire a comisiei de discrplina a functionarilor publici]725 Kb
Download-ează acest fișier (disp 22_2017.pdf)DISPOZITIA 22[privind actualizarea componentei unitatii locale de sprijin pentru combatere a bolilor]897 Kb
Download-ează acest fișier (disp 11_2017.PDF)DISPOZITIA 11[privind acordarea unor ajutoare de urgenta]615 Kb
Download-ează acest fișier (disp 7_2017.PDF)DISPOZITIA 7[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]687 Kb
Download-ează acest fișier (disp 4_2017.PDF)DISPOZITIA 4[privind acordarea unor ajutoare de urgenta]764 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 545683