Get Adobe Flash player
DISPOZITII PRIMAR 2015
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (disp 225_2015.pdf)DISPOZITIA 225[privind majorarea salariului de baza]1325 Kb
Download-ează acest fișier (disp 224_2015.pdf)DISPOZITIA 224[privind majorarea veniturilor prevazute in bugetul local]642 Kb
Download-ează acest fișier (disp 223_2015.pdf)DISPOZITIA 223[privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]558 Kb
Download-ează acest fișier (disp 219_2015.pdf)DISPOZITIA 219[privind efectuarea inventarierii anuale]2250 Kb
Download-ează acest fișier (disp 216_2015.pdf)DISPOZITIA 216[privind constituirea Comisiei de concurs si Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 16 decembrie 2015]704 Kb
Download-ează acest fișier (disp 215_2015.pdf)DISPOZITIA 215[privind convocarea in sedinta ordlinara a Consiliului local al comunei Tarcau]665 Kb
Download-ează acest fișier (disp 201_2015.pdf)DISPOZITIA 201[privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in perioada 1 octombrie _20 noiembrie 2015]5182 Kb
Download-ează acest fișier (disp 197_2015.pdf)DISPOZITIA 197[privind numirea in functie publica de executie de consiIier grad profesional principal - compartiment lmpozite si Taxe Locale, a doamnei Cirlig Ana Laura]3974 Kb
Download-ează acest fișier (disp 196_2015.pdf)DISPOZITIA 196[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]711 Kb
Download-ează acest fișier (disp 195_2015.pdf)DISPOZITIA 195[privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Tarcau in Consiliul de Administratie al scolii gimnaziale ,Iulia Halaucescu"]606 Kb
Download-ează acest fișier (disp 194_2015.pdf)DISPOZITIA 194[Privind inlocuirea secretarului Comisiei de concurs pentru concursul organizat in zilele de 11 si 16.11.2015]577 Kb
Download-ează acest fișier (disp 193_2015.pdf)DISPOZITIA 193[privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]525 Kb
Download-ează acest fișier (disp 191_2015.pdf)DISPOZITIA 191[privind unele masuri de organizare si desfasurare a unei licitatii publice]1158 Kb
Download-ează acest fișier (disp 186_2015.pdf)DISPOZITIA 186[privind constituirea Cornisiei de concurs si Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 11 noiembrie 2015]688 Kb
Download-ează acest fișier (disp 185_2015.pdf)DISPOZITIA 185[privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare personalului contractual din cadrul compartimentului,,lmplementare proiecte"]2537 Kb
Download-ează acest fișier (disp 184_2015.pdf)DISPOZITIA 184[privind aprobarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei beneficiarilor de ajutor social]1432 Kb
Download-ează acest fișier (disp 181_2015.pdf)DISPOZITIA 181[privind acordarea unui spor salarial unei persoane angajate pe baza de contract individual de munca]673 Kb
Download-ează acest fișier (disp 179_2015.pdf)DISPOZITIA 179[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]453 Kb
Download-ează acest fișier (disp 164_2015.PDF)DISPOZITIA 164[privind delegarea temporara a unor atributii]530 Kb
Download-ează acest fișier (disp 153_2015.pdf)DISPOZITIA 153[privind constituirea comandamentului localpentru prevenirea si organizarea interventiior in vederea combaterii poleiului si inzapezirilor pe drumurile publice]353 Kb
Download-ează acest fișier (disp 151_2015.pdf)DISPOZITIA 151[privind completarea fisei postului unui functionar public cu noi atributii]596 Kb
Download-ează acest fișier (disp 150_2015.pdf)DISPOZITIA 150[privind unele masuri de organizare si desfasurare a unei licitatii publice]218 Kb
Download-ează acest fișier (disp 148_2015.pdf)DISPOZITIA 148[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]218 Kb
Download-ează acest fișier (disp 147_2015.pdf)DISPOZITIA 147[privind incadrarea d-nei Chirila Simona in functia de Referent treapta profesionala ll in cadrul Compartimentului lmplementare proiecte]235 Kb
Download-ează acest fișier (disp 146_2015.pdf)DISPOZITIA 146[privind incadrarea d-nei Grigoriu luliana in functia de Consilier grad profesional lI in cadrul Compartimentului lmplementare proiecte]242 Kb
Download-ează acest fișier (disp 142_2015.pdf)DISPOZITIA 142[privind promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut, a d'nei Ailincai Dumitra functionar public de executie in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tarcau]5351 Kb
Download-ează acest fișier (disp 138_2015.pdf)DISPOZITIA 138[privind rnodificarea repartizarii pe trimestre a unor sume alocate pentru finantarea cheltuielilor descentralizate de la nivelul comunei]3647 Kb
Download-ează acest fișier (disp 136_2015.pdf)DISPOZITIA 136[privind incetarea delegarii unor atributii si de modificare a timpului de munca pentru care a fost incheiat un contract individual de munca]679 Kb
Download-ează acest fișier (disp 132_2015.PDF)DISPOZITIA 132[privind desemnarea persoanelor care sunt autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral]1262 Kb
Download-ează acest fișier (disp 129_2015.pdf)DISPOZITIA 129[privind constituirea Comisiei de concurs sl a Comlsiei de solutionare a contestatilor pentru concursul organizat in data de 25,08.2015, ora 10.00]691 Kb
Download-ează acest fișier (disp 128_2015.pdf)DISPOZITIA 128[privind acordarea unor majorari salariale persoanelor care sunt autorizate sa actualizeze datele din registrul electoral]689 Kb
Download-ează acest fișier (disp 126_2015.pdf)DISPOZITIA 126[privind convocarea in sedinta ordiinara a Consiliului local al comunei Tarcau]603 Kb
Download-ează acest fișier (disp 125_2015.pdf)DISPOZITIA 125[privind numirea in functia publica de execulie de referent, clasa Ill, grad profesional asistent, in compartimentul impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al prinrarului comunei Tarcau, judelul Neamt, a doamnei GRASU LILIANA]4720 Kb
Download-ează acest fișier (disp 123_2015.pdf)DISPOZITIA 123[Privind cresterea salariala conform OUG nr. 27 din 30.06.2015, pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Turcau]1040 Kb
Download-ează acest fișier (disp 122_2015.pdf)DISPOZITIA 122[Privind inlocuirea unui membru in comisia de exernen pentru examenul organizat in data de 03.08. 2015]616 Kb
Download-ează acest fișier (disp 121_2015.pdf)DISPOZITIA 121[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]617 Kb
Download-ează acest fișier (disp 119_2015.pdf)DISPOZITIA 119[Privind inlocuirea unor membri in Comisia de concurs pentru concursul organizat in data de 22 iulie 2015]635 Kb
Download-ează acest fișier (disp 117_2015.pdf)DISPOZITIA 117[privind constituirea comisiei de verificare a petitiilor referitoare la disciplina in constructii, urbanism si amenajarea teritoriiului, fond funciar]1380 Kb
Download-ează acest fișier (disp 116_2015.pdf)DISPOZITIA 116[privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional organizat in data de 3 august 2015 ]715 Kb
Download-ează acest fișier (disp 114_2015.pdf)DISPOZITIA 114[privind constituirea comisiei de receptie care va efectua receptia finala la obiectivul de investitie ,,Reabilitare si modernizare Scoala Generala Brates clasele I-IV si centru de creatie artistica]741 Kb
Download-ează acest fișier (disp 113_2015.pdf)DISPOZITIA 113[privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]614 Kb
Download-ează acest fișier (disp 112_2015.pdf)DISPOZITIA 112[privind constituirea Comisiei de concurs si Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 22 iulie 2015.]689 Kb
Download-ează acest fișier (disp 109_2015.pdf)DISPOZITIA 109[privind incadrarea d-Iui Pintitie Constontin in functia de Consilier clasa I grad profesional II, in cadrul Compartimentului Informatica]678 Kb
Download-ează acest fișier (disp 98_2015.pdf)DISPOZITIA 98[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]649 Kb
Download-ează acest fișier (disp 92_2015.PDF)DISPOZITIA 92[privind constituirea Comisiei de concurs si a Comislei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 30,06.2015, ora 10,00 in vederea ocuparii unor posturile natura contractuala]681 Kb
Download-ează acest fișier (disp 83_2015.pdf)DISPOZITIA 83[pentru prelungirea perioadei de delegare temporara a unor atributii]1246 Kb
Download-ează acest fișier (disp 76_2015.pdf)DISPOZITIA 76[privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]654 Kb
Download-ează acest fișier (disp 75_2015.PDF)DISPOZITIA 75[privind acordarea unor ajutoare de urgenta]644 Kb
Download-ează acest fișier (disp 74_2015.pdf)DISPOZITIA 74[pentru prelungirea perioadei de delegare temporara a unor atributii]1422 Kb
Download-ează acest fișier (disp 73_2015.pdf)DISPOZITIA 73[privind concedierea individual a unui salariat ca urmare a desfiintirii locului de munca]614 Kb
Download-ează acest fișier (disp 68_2015.pdf)DISPOZITIA 68[privind constituirea comisiei de receptie care va efectua receptia la terminarea Iucrarilor la obiectivul de investitie ,,Coloana electrica de joasa tensiune la tabloul general Corp anexa Primarie"]415 Kb
Download-ează acest fișier (disp 67_2015.pdf)DISPOZITIA 67[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]338 Kb
Download-ează acest fișier (disp 63_2015.PDF)DISPOZITIA 63[privind constatarea incetarii de drept a contractului individual de munca al unui asistent personal]646 Kb
Download-ează acest fișier (disp 62_2015.pdf)DISPOZITIA 62[privind unele masuri de organizare si desfasurare a unei licitatii publice]718 Kb
Download-ează acest fișier (disp 61_2015.pdf)DISPOZITIA 61[privind acordarea unui ajutor de urgenta]696 Kb
Download-ează acest fișier (disp 60_2015.pdf)DISPOZITIA 60[privind aprobarea Regulamentului Intern]974 Kb
Download-ează acest fișier (disp 59_2015.pdf)DISPOZITIA 59[privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual]1074 Kb
Download-ează acest fișier (disp 58_2015.pdf)DISPOZITIA 58[privind modificarea timpului de munca pentru care a fost incheiat un contract individual de munca si de delegare temporara a unor atributii]961 Kb
Download-ează acest fișier (disp 49_2015.pdf)DISPOZITIA 49[privind acordarea unui ajutor de urgenta]683 Kb
Download-ează acest fișier (disp 47_2015.pdf)DISPOZITIA 47[privind desemnarea persoanelor care efectueaza verificarile prealabile eliberarii atestatului de producator si/sau carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol]812 Kb
Download-ează acest fișier (disp 46_2015.pdf)DISPOZITIA 46[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]703 Kb
Download-ează acest fișier (disp 45_2015.pdf)DISPOZITIA 45[privind constituirea comisiei de receptie care va efectua receptia finala la obiectivul de investitie, remenajare parc de agrement in comuna Turcau, judetu Neamt]720 Kb
Download-ează acest fișier (disp 44_2015.pdf)DISPOZITIA 44[privind incetarea unui contract individual de munca prin demisia salariatului]571 Kb
Download-ează acest fișier (disp 42_2015.PDF)DISPOZITIA 42[privind delegarea temporara a unor atributii]2308 Kb
Download-ează acest fișier (disp 41_2015.pdf)DISPOZITIA 41[privind instituirea unei curatele pentru un adult cu handicap accentuat si numirea unui curator special]921 Kb
Download-ează acest fișier (disp 40_2014.pdf)DISPOZITIA 40[privind rectificarea unui act de stare civilia]695 Kb
Download-ează acest fișier (disp 27_2015.PDF)DISPOZITIA 27[privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta 2015]29136 Kb
Download-ează acest fișier (disp 26_2015.pdf)DISPOZITIA 26[privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor si cooptarea unui expert extern in vederea atribuirii contractului de achiziie publica de lucrari ,,Modernizare, reabilitare drum comunal DC 35 Tarcau-Cazaci-Brates-schitu Tarcau-Ardeluta]1177 Kb
Download-ează acest fișier (disp 25_2015.pdf)DISPOZITIA 25[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]692 Kb
Download-ează acest fișier (disp 4_2015.pdf)DISPOZITIA 4[privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Tarcau]731 Kb
Download-ează acest fișier (disp 3_2015.pdf)DISPOZITIA 3[privind aprobarea statului de personal in structurile administratiei publice al personalului ales, numit si angajat in structurile locale, platit din fonduri publice]3762 Kb
Download-ează acest fișier (disp 1_2015.PDF)DISPOZITIA 1[privind efectuarea inventarierii anuale]2373 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 545602