Get Adobe Flash player
Hotarari CL Ianuarie 2015
Ataşamente:
Download-ează acest fișier (hcl 5_20151.pdf)Hotarare[privindscutirea unui contribuabil la plata unor accesorii datorate pentru neplata in termen a unei chirii]135 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 4_20151.pdf)Hotarare[privind aprobarea planului de lucrari si de activitati de interes local care se vor realiza cu persoane apte de munca beneficiare de ajutor social]224 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 3_20151.pdf)Hotarare[privind aprobarea dezlipirii succesive a unui imobil in mai multe loturi pentru inregistrarea acestora in cartea funciara]708 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 2_20151.pdf)Hotarare[privind atribuirea unui lot de teren in baza legii nr. 15/ 2003, republicata]222 Kb
Download-ează acest fișier (hcl 1_20151.pdf)Hotarare[privind aprobarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a detaliilor de execulie pentru obiectivul de investilie ,,Modernizare, reabilitare drum comunal DC 135 Tarcau - Cazaci * Brates * Schitu Tarcau-Ardeluta, km. 0+000 - km 16+300, Comuna Tarcau]138 Kb
 
svsu
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 577464