Get Adobe Flash player

DOCUMENTE NECESARE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

CERERE TIP - cu elementele de identificare a solicitantului - elementede identificare a imobilului pentru care se solicita certificat de urbanism, nr. cadastral, nr. carte funciara, copie act proprietate, documentatie cadastrala, buletin de identitate/ certificat de inregistrare fiscala pentru societati

- Plan topografic cu evidentierea imobilelor existente si propuse, imobilele invecinate distante, accese pietonale si auto.

- Pentru imobilele neinscrise in evidentele cadastrale si publicitate imobiliara - plan de incadrare in zona eliberat de O.C.P.I.NEAMT.

- Pentru imobilele inscrise in evidentele cadastrale si publicitate imobiliara - extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare la zi eliberat de biroul de cadastru si publicitate si OCPI NEAMT.

- Taxa certificat de urbanism.

DOCUMENTE NECESARE LA ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

CERERE TIP si anexa completate corespunzator

- Certificat de urbanism in valabilitate

- Dovada actului de proprietate teren si constructii

- Extras de plan cadastral si xtras de carte funciara actualizat la zi

- Avize, acorduri si studii cerute prin certificat de urbanism

- Referat verificator, documentatia cu stampila de verificare

- Referat expertiza tehnica

- Studiu geotehnic si verificat de verificator cerinta AF

- Acord vecini in forma autentica dupa caz

ARHITECTURA

- Memoriu de arhitectura

- Plan de incadrare in zona emis de OCPI NEAMT

- Plan de situatie vizat de OCPI NEAMT privind amplasarea obiectivelor cu reprezentare relief, informatii cu cladirile existente, date privind suprafata, lungimea laturilor, pozitia inaltimea la coama, pozitia reperelor fixe si mobile de trasare

- Amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se va construi si desfiinta

- Cotele constructiilor proiectate si mentinute

- Denumirea si destinatia fiecarui corp de cladire, sistematizarea pe verticala a terenului, modul de scurgere a apelor pluviale

- Accesele pietonale si carosabile din incinta

- Plan acoperis, terasa sau sarpantacu indicarea pantelor d scurgere si modul de colectare a acestora, indicarea materialelor din care se executa invelitoarea

- Sectiuni caracteristice care sa cuprinda cota 0, cotele tuturor nivelurilor, inaltimea acoperisului, cota la coama si cornisa

- Toate fatadele cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile

- Pe piesele scrise si desenate se aplica stampila emisa de ordinul ahitectilor

STRUSTURA

- Memoriu structura

- Plan fundatii

- Detalii fundatii

INSTALATII

- Memorii pe specialitati: sanitare, electrice, termice, alimentare cu apa

- Schema instalatiilor, schemele functionale ale instalatiilor proiectate

- Dotari, instalatii tehnologice

DOCUMENTE NECESARE LA ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE

-Cererea si anexa la cerere

- Certificat de urbanism

- Act de proprietate asupra imobilului

- Documentatia cadastrala

- Extras de carte funciara la zi

- Avize si acorduri solicitate prin certificat de urbanism

- Documentatia tehnica conform legea 50/1991

- Foto color a tuturor fatadelor

- Memoriul

- Plan de incadrare in zona vizat de OCPI NEAMT

- Plan de situatie vizat de OCPI NEAMT

- Releveul constructiei care se demoleaza

- Planul tuturor nivelurilor

- Plan acoperis

- Fatada principala

- Sectiuni: transversala, longitudinala

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (Proces verbal de trasarea lucrarilor.PDF)Proces verbal de trasarea lucrarilor.PDF[ ]21.11.2016 11:11
Download-ează acest fișier (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.PDF)Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.PDF[ ]21.11.2016 11:11
Download-ează acest fișier (Panou de identificare a investitiei .PDF)Panou de identificare a investitiei .PDF[ ]21.11.2016 11:10
Download-ează acest fișier (Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor - catre primaria comunei tarc)Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor - catre primaria comunei tarc[ ]21.11.2016 11:10
Download-ează acest fișier (Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor - catre inspectoratul regiona)Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor - catre inspectoratul regiona[ ]21.11.2016 11:10
Download-ează acest fișier (Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor - catre primaria comunei tarca)Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor - catre primaria comunei tarca[ ]21.11.2016 11:10
Download-ează acest fișier (Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor - catre inspectoratul regional)Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor - catre inspectoratul regional[ ]21.11.2016 11:10
Download-ează acest fișier (Certificat de urbanism.PDF)Certificat de urbanism.PDF[ ]21.11.2016 11:10
Download-ează acest fișier (Certificat de atestare a edificarii extinderii desfiintarii constructiei.PDF)Certificat de atestare a edificarii extinderii desfiintarii constructiei.PDF[ ]21.11.2016 11:10
Download-ează acest fișier (Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism.PDF)Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism.PDF[ ]21.11.2016 11:09
Download-ează acest fișier (Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire desfiintare.P)Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire desfiintare.P[ ]21.11.2016 11:09
Download-ează acest fișier (Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism.PDF)Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism.PDF[ ]21.11.2016 11:09
Download-ează acest fișier (Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire desfiintare.PDF)Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire desfiintare.PDF[ ]21.11.2016 11:09
Download-ează acest fișier (Cerere pentru eliberare Certificat de atestare a edificarii extinderii construct)Cerere pentru eliberare Certificat de atestare a edificarii extinderii construct[ ]21.11.2016 11:09
Download-ează acest fișier (Autorizatie de construire desfiintare.PDF)Autorizatie de construire desfiintare.PDF[ ]21.11.2016 11:09
Download-ează acest fișier (Autorizatia privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de )Autorizatia privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de [ ]21.11.2016 11:08
Download-ează acest fișier (Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire desfiintare.PDF)Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire desfiintare.PDF[ ]21.11.2016 11:08
Download-ează acest fișier (Anexa la autorizatia de construire.PDF)Anexa la autorizatia de construire.PDF[ ]21.11.2016 11:08
 
    036  032 
CASATORIE
Romanian Dutch English French German Hungarian Italian Spanish
august 2019
lmmjvsd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Vizualizari

Număr afişări conţinut : 667051